Er is al jaren een tekort aan pleegouders voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Terwijl er steeds meer kinderen op zoek zijn naar een pleeggezin. Voor al die kinderen die wachten op pleegzorg staat ‘het licht op rood’.
Tijdens de Week van de Pleegzorg van 3 tot en met 10 november zetten wij samen met Gijs Staverman het licht op groen voor alle pleegkinderen. Jij ook? Doe je mee?! Neem een kijkje op Openjewereld.nu en deel onze berichten.

Een kansrijke toekomst voor ieder kind

Te weinig pleegouders, betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden omdat het lang duurt voordat de juiste match gevonden is. Dat is geen goede basis voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders: “Er vallen teveel kinderen buiten de boot. We willen dat pleegkinderen evenveel kansen in het leven krijgen als kinderen die bij hun eigen vader en moeder opgroeien. Zonder stabiel thuis, is zelfvertrouwen opdoen en jezelf ontplooien lastig.”

Samen zetten we het licht op groen voor alle kinderen die pleegzorg nodig hebben!

In de Week van de Pleegzorg (3 – 10 november) worden op veel plekken in het land markante gebouwen groen verlicht. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst. Ook wordt er in deze week op allerlei andere manieren extra aandacht voor pleegzorg gevraagd.

Pleegouders nodig
Landelijk zijn er minimaal 3.500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren er 2.647 aanmeldingen, ruim 850 te weinig. De coronapandemie lijkt voor een afwachtende houding te hebben gezorgd, waardoor er minder geïnteresseerden waren. In de regio Den Haag zijn er minstens 60 nieuwe pleegouders nodig. Het liefst zo divers mogelijk want ieder kind vraagt iets anders. Er is veel behoefte aan pleegouders die kunnen inspringen tijdens een crisissituatie en dan een veilige plek kunnen bieden aan een kind zo lang als nodig is. Maar ook aan pleegouders die kinderen willen opvangen die al wat ouder zijn, vanaf een jaar of 10.

Geef jij de toekomst van een kind groen licht?

ONTVANG MEER INFO VIA OPENJEWERELD.NU

 

JIJ BENT is een initiatief van Jeugdformaat. We roepen alle inwoners in de regio Den Haag op om kwetsbare kinderen een handje te helpen. Bijvoorbeeld door als pleegouder een veilige plek te bieden. Samen met onze partner ‘Open je wereld’ willen we meer mensen interesseren voor het pleegouderschap, zodat elk kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.

LEES MEER OVER JIJ BENT