Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens heel erg serieus. Daarom vind je hier meer uitleg. Wanneer jij je inschrijft via jijbent.org dien je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen 
Op deze pagina vind je de privacyverklaring van jijbent.org, een initiatief van Jeugdformaat: hierna de afzender van deze privacyverklaring. Wij raden je aan om deze privacyverklaring goed door te lezen voordat je verder gaat op onze website. Jeugdformaat is statutair gevestigd aan de Fleminglaan 16, 2289 CP Rijswijk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27255600. Jeugdformaat is per e-mail te bereiken via info@jeugdformaat.nl en voor vragen over de privacyverklaring via onze Privacy Functionaris: bart@jeugdformaat.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Jeugdformaat op jijbent.org omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en willen jou hier zo goed mogelijk over in lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Jeugdformaat aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

Jeugdformaat behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens: 

Jeugdformaat probeert het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens tot een minimum te beperken, maar voor bepaalde aanmeldingen hebben wij meer gegevens nodig om een passend aanbod te doen. Hieronder vind je meer informatie hierover.

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen.

Voor het aanvragen van informatie over of het aanmelden voor (vakantie)pleegouder, pitchen van je eigen idee, delen van je talent vragen we extra gegevens zoals telefoonnummer en een aanmeld reden. Hiermee kunnen we beter contact met je opnemen en sneller inschatten of we een mogelijk passend aanbod hebben.

Voor het aanmelden voor ‘Doneer je schoolhek’ vragen we extra gegevens zoals telefoonnummer, naam organisatie, adres en een contactpersoon. Hiermee kunnen we beter contact met je opnemen en sneller inschatten of we een spandoek kunnen leveren.

De bovenstaande gegevens worden uiterlijk vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kunnen wij geen contact met je opnemen.

Indien je geen persoonsgegevens aan Jeugdformaat wilt verstrekken, is Jeugdformaat niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Jeugdformaat niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailing lijst van Jeugdformaat door je af te melden via de link onderaan de e-mails.

Cookies 
Jeugdformaat maakt op deze website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Jeugdformaat bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebook pixels, Activecampaign site tracking en Google Analytics. Facebook pixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet Jeugdformaat aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt Jeugdformaat gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd.

Doorgifte aan verwerkers en derden 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Jeugdformaat/ jijbent.org zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf dat onze e-mailings verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Jeugdformaat handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

  • ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie
  • Typeform, voor het verzenden van diverse formulieren
  • Facebook en Instagram, sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • Google Analytics, om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
  • Ons team Jacqueline en Laura die persoonlijk contact met je kunnen opnemen

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens. Een aantal verwerkers hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG.

Beveiliging
Jeugdformaat heeft voor deze website jijbent.org passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Ook andere formulieren of gegevens die je inzendt via onze verwerkers, gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Jouw privacyrechten 
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over Jeugdformaat/ jijbent.org met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar bart@jeugdformaat.nl. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.